SAL7331, Act: R°109.1 (92 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act

Transcription

2018-11-08 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat in jegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(en)/
h(ier) nae genoempt comen sijn henric van tolmaer in deen zijde en(de)/
magriete smans in dande(re) ende sijn bij onderwijse goet duncken/
en(de) rade van hue(re)r beyder vriende eens worden van alsulken/
stote als sij underlingen hadden van eene(n) weghe gelegen/
tusschen hue(re)r beyder huyse opten [dweersen] keyberch tusschen de/
goede arnt heydemans en(de) yden mertens der poente(n)/
h(ier) nae verclaert Inden yersten dat de poirte(n) hangen(de) voe(r)/
ter straten en(de) de dore hangen(de) aen tusschen beyde de acht(er)ste/
huyse der voirs(creven) p(ar)tien aen den hof ald(aer) selen bliven hangen(de)/
en(de) sluyten aen de stile van beyden huysen gelijc sij nu/
staen en(de) dat de voirs(creven) magriete de selve poirte en(de) doe(r)/
op hue(re)n last houden sal en(de) tgebruyc vande(n) voirs(creven) wege/
beghinnende voe(r) aen de strate en(de) also lijnrechte doe(r) gaen(de)/
tot inde(n) acht(er)sten hof sal de selve magr(iete) alleene hebbe(n)/
en(de) behouden tot eeweliken dagen sonder den voirs(creven)/
henr(icke) d(aer) inne e(n)nich recht te behoude(n) Behoudelic/
dien of hij aen sijn voirs(creven) huys e(n)nichs wercs behoefde/
van plecken decken of ty(m)me(re)n dat hij op den voirs(creven)/
wech soude mogen verke(re)n en(de) sijn gerief doen sond(er) der/
voirs(crven) m(ar)gr(iete) aen hue(r) goede e(n)nige scade te late(n) gescien/
Ende alse vander doe(re)n hangen(de) inden doerwech tussce(n)/
der voirs(creven) p(ar)tien huyse aen den hof staende is vorw(er)de/
en(de) ondersproken dat de voirs(creven) henr(ic) van tolmar die/
t(er) stont sal doen vermaken alse dat hij noch nyema(n)t/
anders d(aer) inne noch doe(r) en sal mogen verkee(re)n En(de)/
alse vande(n) vrede staen(de) tusschen de twee cleyn vorste hove/
d(er) voirs(creven) p(ar)tien [en(de) den achtersten hof dien sij half en(de) half deylen selen] is ondersproken dat de voirs(creven) p(ar)tien dien [vrede] te gelike/
en(de) op hue(re)n gemeynen cost houde(n) selen Welke poenten/
de voirs(creven) p(ar)tien geloeft hebbe(n) malcande(re)n te voldoen/
en(de) gestentich te houde(n) teewege(n) dagen voe(r) hen en(de)/
hue(re)n nacomel(ingen) cor(am) roel(ofs) borch(oven) no(vembris) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts