SAL7331, Act: R°112.3-V°112.1 (93 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°112.3-V°112.1  
Act
Date: 1436-10-17

Transcription

2018-11-07 by kristiaan magnus
Item vanden stoote en(de) gescille die opv(er)staen sijn tusscen/
engelberte van lymelettez in deen zijde en(de) janne van/
lymelet brueder des voirs(creven) engelb(erts) in dande(re) alse vande(n)/
goeden van lymelet die sij gesamender hent gehoude(n)/
hebben en(de) oec vande(n) co(m)me(r) dieme(n) jairlix uut den/
voirs(creven) goede(n) sculdich is te betalen Soe sijn beyde/
voirs(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) en(de) hebbe(n)/
hen vande(n) voirs(creven) stoeten en(de) van allen ande(re)n/
eyschingen gebreken en(de) twidracht hoedanich sij/
sijn gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic yffe(re)ne(re)n Te/
wete(n) de voirs(creven) engelb(ert) in janne van duffle en(de)/
janne van udekem voirspreke en(de) de voirs(creven) jan/
in janne wilmot van wavre en(de) janne/
van molebeke voirspreke in des(er) vuegen dat/
de voirs(creven) engelbr(echt) sijne(n) eysch den segge(re)n des/
voirs(creven) jans in gescrifte ov(er)gheve(n) sal bynnen/
viii daghen naestcomen(de) en(de) dat gedaen sal de/
voirs(creven) jan sijn verantw(er)den dair op maken en(de) den/
segge(re)n des voirs(creven) ingelbr(echts) in gescrifte ov(er) leve(re)n/
by(n)nen viii daghen d(aer) naest volgen(de) en(de) dat/
gedaen selen de voirs(creven) iiii segge(re)n hue(r) uutsprake
//
dair af doen en(de) thoenisse en(de) dbescheit van beyde(n) p(ar)tien/
ofs noet es aenhoe(re)n bynnen viii xiiii nachte(n) d(aer)/
naestvolgen(de) op dat sijs eens sijn en(de) en consten/
sijs niet van accoerde gesijn soe soude(n) sij by(n)nen/
viii dage(n) dan d(aer) naest volgen(de) come(n) voe(r) scepen(en)/
van loven en(de) halen d(aer) af vonnissen voe(r) scep(enen)/
van loven(en) gelijc ofs p(ar)tien met rechte gedingt/
hadden Ende oft e(n)nigher p(ar)tien segg(er) gebrake/
dat die eene(n) ande(re)n soude moghen kyesen inde/
stat die also gebreken soude cor(am) roel(ofs) smet/
oct(obris) xvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts