SAL7331, Act: R°130.1 (111 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°130.1  
Act

Transcription

2018-11-26 by kristiaan magnus
Item want de voirs(creven) laureys swallart nae den vonnesse gewijst den voirs(creven)/
janne steenarts en(de) arnde van beeringen om der voirs(creven) goede wille met sijnen/
beleyde noch heeft doen inscriven daer weder aensprake en(de) antweerde/
gedaen es inden rechte ende dair de voirs(creven) p(ar)tien hen in beyden sijden/
thonis vermaten daer toe sij gewijst worden te welken dage van/
thoenen beyde de voirs(creven) p(ar)tien alrehande poenten thoenden Oec deden de/
voirs(creven) jan ende aert lesen tvonnesse dat de he(re)n scepen(en) bynnen den/
jae(r) voirleden dair af gewijst hadden Nae den welken de meye(r) maende/
de he(re)n scepen(en) van loven die hen beraden [sijnde] wijsden voe(r) een vonnesse/
dat sij bleven bij alsulken vonnesse als voir vand(er) voirs(creven) saken gewijst/
was p(rese)ntibus nych(olao) kersmake(re) godefr(ido) roelofs steph(ano) smacht/
henr(ico) de borch(oven) walt(ero) cap(elle)[man] april(is) ulti(m)a anno xiiii[c] xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts