SAL7331, Act: R°234.1-V°234.1 (180 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°234.1-V°234.1  
Act

Transcription

2019-01-06 by kristiaan magnus
It(em) jan de greve van pellenberch es come(n) (et)c(etera) ende heeft genomen/
en(de) bekent dat hij genomen heeft jeghen jacope den gruyte(re) thof des/
voirs(creven) jacops geheten ten ho(m)moirte(re) gelegen inde prochie van lynden/
met xviii boende(re)n en(de) een dachmael lants beemde en(de) eeusele totten/
selven hove behoirende Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van ix jaren lanc daer naestvolgen(de)/
elx jaers dae(re)nbynne(n) elc boender vanden voirs(creven) landen omme/
onderhalf mudde rox goet en(de) payabel alle jae(re) te sinte andries/
misse apostels te betalen en(de) te loven(en) ter woningen des voirs(creven) jacops/
te leve(re)n Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeusele voir viii gulden/
schilde der mu(n)ten van loven(en) vanden slage ons gened(ichs) he(re)n (et)c(etera) te sinte mertens misse inden wynter te betalen jairlijx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Item sal de voirs(creven) wynne leve(re)n jaerlijx/
v[c] goeder cusber walme(re) int tvoirs(creven) hof om de huysinge aldaer/
mede te houden en(de) alsmen die verdect sal de voirs(creven) wynne den werclieden/
den montcost gheven en(de) jacop de dachuere(n) betalen It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de huyse vanden voirs(creven) hove wel en(de) loflijc houden vander/
onderster rikelen nederwaert op sijne(n) cost en(de) die alsoe laten te sijne(n)/
afscheiden It(em) selen de voirs(creven) jacop en(de) de wynne alle jae(re) coepen lx/
mandelen stroes daer af dat de voirs(creven) jacop de d twedeel en(de) de/
wynne terdendeel betalen selen en(de) de voirs(creven) wynne sal die halen/
en(de) wueren int voirs(creven) hof Item sal de voirs(creven) jacop jaerlijx doeft/
int voirs(creven) hof wassende doen lesen op sijne(n) cost en(de) des sal de voirs(creven)/
wynne de twedeel den voirs(creven) jacop tuysvueren Item sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) jacope doen alle jae(re) viii carweyden met sijne(n) wagen/
en(de) p(er)den en(de) des sal de voirs(creven) jacop den voirs(creven) wynne jaerlijx geven/
v ellen lakens en(de) eene(n) ouden capruyn It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jairlix op te voirs(creven) goede mogen houwen sijn berhout t(er)/
plaetse(n) d(aer) jacop hem dat bewisen sal en(de) and(er)[s] niet/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix de lande vande(n)/
voirs(creven) hove wynne(n) en(de) w(er)ven op sijn getidege/
voren en(de) de beemde en(de) eeusele bevrede(n) en(de)/
beheymt late(n) ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne
//
gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) H(ier) af sijn borgen/
des voirs(creven) wynne(n) ind(ivisism) jan jacop de greve brueder/
des voirs(creven) wy(n)nen willem de smet van pelle(n)b(er)ch/
sweg(er) des voirs(creven) wynnen en(de) henr(ic) loets/
et p(ri)m(us) k(er)smak(ere) smet ja(nuarii) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts