SAL7331, Act: R°253.3 (198 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°253.3  
Act

Transcription

2018-11-19 by kristiaan magnus
Van henricke van droegenbosch/
meyer van assche/
Tvonnisse tusschen henricke van droegenbosch meyer van assche/
die na de heerlicheit ons gened(ichs) he(re)n des hertogen en(de) sijnre stat/
recht van loven(en) geleyt is tot allen den goede(n) have en(de) erve/
gielijs wilen keghel in deen zijde ende henricke de kegel/
brueder des voirs(creven) wilen gielijs in dande(re) alse van eenre/
wat(er)molen gelegen te strijthem mette(n) da(m)me en(de) water dair/
toe behoe(re)nde en(de) mett(er) ca(m)men en(de) eene(n) meersch gelegen/
acht(er) de ca(m)me gelijc die goede de voirs(creven) henrick die ald(aer)/
te houde(n) plach en(de) daer na vercochte gielise den kegel/
voirscr(even) gelijc dat blijct in eene(n) scepen(en) brief van strijthem/
dair op gemaect Es gewijst met desen woirde(n) nae/
aensprake verantw(er)den en(de) thoenisse dat den voirs(creven) henricke/
van droegenbosch en(de) sinen beleyde de voirs(creven) goede volgen sele(n)/
en(de) hadde de voirs(creven) henric de keghel e(n)nige lijfrente(n) opte/
voirs(creven) goede te volgen dat hij dat doen mochte en(de) [mette(n) rechte] ter/
plaetsen dair dat behoirde P(rese)ntib(us) nych(olao) k(er)smak(ere) god(efrido) roel(ofs)/
henr(ico) de borch(oven) (et) walt(ero) ca(pelle)[man] ja(nuarii) ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts