SAL7331, Act: R°264.3 (205 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°264.3  
Act

Transcription

2018-11-19 by kristiaan magnus
Van janne gheerue janne van rode m(er)tens sone/
was en(de) aelbrechte de punde(re)/
Tvonnisse tusschen janne gheerue van bossuyt in deen zijde ende janne/
van rode m(er)tens sone was en(de) aelbrechte de punde(re) die met scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) gegoedt sijn inden goeden willems wilen van aken/
indande(re) alse van (½) boende(r) en(de) (½) dachmale en(de) xxx roeden lants/
gelege(n) te bossuyt op tvelt te grave(n)w(er)t tusschen de goede jans/
wilen van bossuyt en(de) gielijs delle was gewijst met desen/
woirden dat den voirs(creven) janne gherue tvoirs(creven) lants volgen sal/
alsoe verre als noch voir scepen(en) comen was mer hebben de/
voirs(creven) jan en(de) aelbrecht oft yemandt anders enegen erfpacht opde/
voirs(creven) goede te volge(n) dat selen sij doen t(er) plaetsen daer dat/
behoirt cor(am) kers(makere) rol(ofs) smacht borch(oven) ca(pelle)[man] ov(er)wynge smet/
fe(bruarii) ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts