SAL7331, Akte: R°344.6-V°344.1 (261 van 350)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°344.6-V°344.1  
Act

Transcriptie

2018-11-26 door kristiaan magnus
It(em) es vorweerde tusscen alvrefons he(r) van lingny in deen sijde en(de) janne
//
van nethene(n) in dande(re) dat de voirs(creven) alrefons by(n)nen drie jae(re)n naestcomen(de)/
aen tcloest(er) van hastierez alsulke(n) goede als wout(er) wilen pipenpoy die nu/
toebehoe(re)n ja(n)ne van nethene(n) gelege(n) te deurne en(de) d(aer) omtrent den voirs(creven)/
cloeste(r) tond(er)pande gesedt heeft voir de pechtinge vande(n) goede(n) vand(er)/
kyesen lossen en(de) ontheffen sal en(de) oft hij dies bynne(n) den selven drien/
jae(re)n niet en dade datmen den voirs(creven) janne van neth(en) [met] der voirs(creven) goedinge(n)/
ov(er) gheven sal om hem d(aer) mede te [aen de voirs(creven) goede] behulpen [sal] tot d(er) so(m)me(n) toe van xx/
mudden corens erflic tot derre tijt toe dat sijn voirs(creven) goede aen tcloest(er)/
van hastierez gelost en(de) te mael quijt en(de) ongehoude(n) sullen sijn/
roelofs cap(elle)[man] m(ar)tii xxvi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2012-08-28 door Sabrina Keyaerts