SAL7331, Act: R°37.2-V°37.1 (30 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°37.2-V°37.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Item hebben de voirs(creven) ja(m)maert en(de) jorijs jan reynwaert jan bakeroel en(de)/
aert van zavennele in meerdernessen vander voirs(creven) bet(er)nissen noch geloeft/
de poente hier nae bescreven Inden iersten dat sij voer die ziele des voirs(creven)/
jans wilen de bastaert van bossuyt tot euwegen dagen selen doen/
doen en(de) alsoe besorgen dat gedaen sal werden inder kerken van boshuyt/
alle jae(re) een jarengetijde met eenre lesender messen van requiem op den/
dach dat jan wilen de bastaert van bossuyt levende en(de) doet wair/
en(de) dat sij des gelijx doe(n) de ziele voirs(creven) selen doen doen tgebet van/
virdalfhondert cloeste(re)n en(de) daer toe dertich dertichsten en(de) dat sij vanden/
voirs(creven) gebede en(de) dertich dertichsten den voirs(creven) waute(re)n van nethen(en) met zegele(n)/
en(de) brieven doen selen goede gelene en(de) sekerheit dat tvoirs(creven) gebet en(de)/
dertech werven dertech messen wale en(de) duechlec gedaen selen sijn/
en(de) dat die cloeste(re)n daer af volcomelec vernuegt selen wesen Voert/
hebben de voirs(creven) p(er)sone vijve p(er)sone(n) [geloeft] dat sij den cost vander hoetvaert/
die de vriende des voirs(creven) deden mids eenre hoetvaert beleden hebben/
die sij inder voirs(creven) verloren den vrienden des doden voirs(creven) weder te gheven/
en(de) hen hue(r) pande die dair voe(r) geset mogen sijn weder los en(de) ledich/
telivereren En(de) dat sij oec janne vanden vekene voerspreke contenteren/
/ en(de) vernuegen [selen] van sinen leve die hij verdient mach hebben inden/
dienste vanden gedinge dat de vriende des voirs(creven) doden gehadt hebben/
Voert hebben de voirs(creven) vive p(er)sone geloeft dat sij oec vernuegen/
selen den meye(r) scepen(en) en(de) vorsete van s(in)[te] aegten rode van des sij/
sculdich sijn te hebben voe(r) hue(r) recht als van getugen dae sij dach/
gedaen hebben oft anders en(de) daer af de vriende des doden los en(de)/
ledich houden Voirt hebben die selve p(er)sone samentlec geloeft dat/
sij de vrienden des voirs(creven) doden onbelast houden selen van dien/
dat de selve vriende doen de voirs(creven) ja(m)maert en(de) jorijs gevangen/
waren werden den he(re) aldair versochten dat hijse alsoe vaste hielde/
dat hijse hen mochte bringen te rechte en(de) hen verantwerden alle/
den cost alsoe verre als sij dien sculdich weten te verantwerden en(de)/
dat sij dien cost aen den he(re) oft aen den ghenen die met dien cost/
sculdich sal sijn gheheelec en(de) al opleggen en(de) betalen selen af alsoe/
dat de vriende des voirs(creven) daden daer af te male ongelast en(de) onbe z/
sweert bliven moegen En(de) hen hier af hebben geloeft de voirs(creven) ja(m)maert/
jorijs jan reynwaert en(de) jan bekeroel den voirs(creven) aerde vanden zave(n)nele/
scadeloes te houden en(de) voert hebben geloeft de voirs(creven) ja(m)maert en(de) jorijs/
den voirs(creven) janne reynwaerts en(de) janne bekeroel scadeloes tontheffen/
cor(am) capell(eman) et ov(er)winge julii xxx[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts