SAL7331, Act: R°38.1 (32 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°38.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat gheert ackerman van bierbeke es come(n) in jegewor/
dicheide(n) d(er) scepen(en) van loven en(de) heeft genomen ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van janne van raetshoven de(n) jonge(n) de molen des selfs jans gelege(n) te/
ruysbroec inde p(ro)chie van bierbeke met ene(n) beemdeken d(aer) aen gelege(n) en(de) allen/
sijne(n) toebehoirte(n) Te houde(n) en(de) te hebben van sente jans lestleden ene(n) t(er)mijn/
van drie jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) myddel volgende elx jairs dae(re)n by(n)ne(n)/
[om] twentich [or] mudde rogs goet en(de) payabel d(er) maten van loven te betalen jairlijx/
te betalen
te weten tvierdel dair af bynne(n) drie maende(n) naestcomen(de) tvierdel/
d(aer) af bynne(n) drie maende(n) d(aer) na volgende tvierdel d(aer) af bynne(n) drie maende(n)/
d(aer) naest volgende en(de) dand(er) vierdel d(aer) af bynne(n) drie maende(n) dat dair na/
staphans sond(er) middel volgen sal den voirs(creven) janne van raeshoven en(de)/
te loven te leve(re)n
en(de) also voirts alle jae(re) te vier t(er)mine(n) ten t(er)mijne(n) voirs(creven)/
den t(er)mijn voirscr(even) due(re)nde den voirs(creven) janne te betalen en(de) te loven te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als vervolghde scout Item is/
vorweerde dat de voirs(creven) gheert de voirs(creven) molen houde(n) sal wel en(de) loflic houde(n)/
sal de(n) t(er)mijn due(re)nde van camme(n) van spillen van voeten van tappen en(de)/
vander ond(er)ster rijkelen nederweert in goede(n) state It(em) want de voirs(creven)/
gheert de voirs(creven) bemdeken aenveert ongemaeyt en(de) ongheet soe is/
vorweerde dat hij dien ten uutsceide(n) van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine also laten/
sal Item is vorweerde dat de voirs(creven) gheert de beke vand(er) voirs(creven) molen/
wel en(de) loflic sal houde(n) en(de) doen vagen de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Bij alsoe/
dat de voirs(creven) jan van raetshoven te pynxsten naestcomende gesellen bidden/
sal die den voirs(crevne) gheerde hulpen sullen de voirs(creven) beke te ruyme(n) en(de) vage(n)/
de(n) welke(n) de voirs(creven) gheert de(n) montcost gheve(n) sal d(aer) toe de selve jan/
hem gheve(n) sal te hulpe(n) ene(n) huystpot met gemene(n) vleesche en(de) in/
niet meer en sal jan gehoude(n) sijn
Item is noch voirwerde dat de voirs(creven)/
gheert en in sijn leste jair ongehoude(n) sal sijn ten [de(n)] voirs(creven) janne w(er)t [te betalen] van xxiiii/
mol(evaten) rogs die de voirs(creven) jan d(en) voirs(creven) gheerde afslaen sal van eenre moe/
maent tijts en(de) alle de voirs(creven) vorw(er)de(n) (et)c(etera) ca(pelle)[ma(n)] ov(er)wynge jul(ii) xv penul(tima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts