SAL7331, Act: R°39.1 (34 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°39.1  
Act

Transcription

 by 
Vanden mo(m)boren t(er) taeflen/
van opp(re)bais/
Tvonnisse tusschen de mo(m)boren vander taeflen van opp(re)bais in deen/
zijde en(de) gerarde charlet van opp(re)bais in dande(r) alse van huyse en(de)/
hove met sijnre toebehoirten gelegen topp(re)bais die de selve gheert/
jegen de voirs(creven) mo(m)boren ten erfpachte genomen hadde meynende/
de selve gheert dat de voirs(creven) mo(m)bren van wegen der selver/
taeflen hen gheen goede guedinge noch vesticheyt gedaen en/
hadden was gewijst met desen woirden nae aensprake v(er)antw(er)den/
van beyden p(ar)tien dat de voirs(creven) mo(m)boren gestaen sullen met alsulken/
guedingen den selven gheerde te doen dair mede dat de wijsers/
vanden hove dair de voirs(creven) goede hoven seggen selen dat hij vast/
steet en(de) hem genoech gedaen woirde p(rese)nt(ibus) kers(makere) roelofs calst(re)/
ca(pelle)[man] ov(er)wynge iunior julii ult(ima)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts