SAL7331, Act: R°413.2 (301 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°413.2  
Act

Transcription

2018-12-10 by kristiaan magnus
Van lodewijcke merx/
It(em) want lodewijc merx die gel(eyt) is tot den haefleken goede(n)/
rutgheerts in gheenvelt en(de) kat(lijne) sijns wijf hadde doen inscrive(n) en(de)/
dach doen op hede(n) met der stat brieve(n) reyne(re)n reyners claes nyers sone/
wonen(de) tolme(n) die hem ongebruyc dede aen ene(n) scepen(en) brief van loven(en)/
van ii mudde(n) lijftochte(n) ter voirs(creven) kat(lijnen) live en(de) hi den voirs(creven) reyne(re)n niet/
voir oeghen en sach hi versochte datmen(n)e houde(n) woude vande(n) voirs(creven) brieve/
in sine(n) beleyde beghe(re)nde dat de meye(r) daer op mane(n) woude vo de he(re)n/
scepen(en) dwelc hi dede die wijsden voir een vo(n)nisse Waer de voirs(creven) reyne(r)/
niet en quame ten opstaen smeyers en(de) der scepen(en) datmen den voirg(enoemde)/
lodewike vande(n) voirs(creven) brieve houde(n) soude in sine(n) beleyde also v(er)re alst/
noch voir hen comen is p(rese)nt(ibus) kersmake(re) smacht borch(oven) ov(er)wynge/
smet maii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts