SAL7331, Act: R°442.4 (333 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°442.4  
Act

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
It(em) gheert clerx van ha(m)me als man van buyte(n) die/
beclaeght was voe(r) c crone(n) en(de) op hede(n) van heyne(n)/
gheerts en(de) op hede(n) jege(n) den selve(n) heyne(n) voe(r) meye(r) en(de)/
scep(enen) van loven dach hadde d(aer) de voirs(creven) heyn niet en quam/
es de voirs(creven) gheert bijde(n) h(e)r(e)n scep(enen) van loven t(er) manissen/
smeyers jege(n) den voirs(creven) heyne(n) vand(er) voirs(creven) clagen/
verweert gewijst cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) junii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts