SAL7331, Act: R°62.4-V°62.1 (53 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°62.4-V°62.1  
Act

Transcription

2018-11-03 by kristiaan magnus
It(em) vande(n) stoete en(de) gescille die geport en(de) verresen is/
tusschen janne mercelijs als momboir clarissen m(er)gants/
sijns wijfs en(de) vrancken jacops [voir hem en(de) willem(me) sine(n) brueder dien hij hier in geloeft heeft te vervaen] als naeste erfgename/
lijsbette(n) wilen mergants zust(er) der voirs(creven) clarissen in/
deen zijde gheerde m(er)gants brued(er) der voirs(creven) gesuste(re)/
vande(n) nabedde henricke sp(er)nay als momboir beat(ri)cen/
m(er)gants sijns wijfs zust(er) des voirs(creven) gheerts in dande(re)
//
alse vande(n) goeden beyde have en(de) erve die wilen wae(re)n henrix/
mergants en(de) die de selve henric bij katlijne(n) sine(n) nawijve/
vercreghen en(de) gecocht heeft [en(de) oec vande(n) vorsten stocgoede(n) daer in ge of ande(re)n d(aer) af gheert en(de) henric ten voirs(creven) ja(n)ne en(de) vrancke(n) wert aensprake meyne(n) te hebben] Soe sijn de voirs(creven) p(ar)tien come(n)/
voir scepen(en) van loven(en) en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) stoete en(de)/
alle ande(re)n die sij jeghen malcande(re)n uutstaen(de) mogen hebbe(n)/
gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) jan/
mercelijs en(de) vranck jacops in jannese van oppendorp/
en(de) andriese van voshem en(de) de voirs(creven) gheert en(de)/
henrick in jacoppe uute(n) lye(ming)[en] en(de) diricke vande(n) relijen?/
in des(er) vuegen dat de voirs(creven) jan en(de) vranck [p(ar)tien elc] hue(re)n eysch/
in gescrifte ov(er)gheven sullen den segge(re)n des voirs(creven) gheerts/
en(de) henrix
bynnen viii daghen naestcomen(de) en(de) dat gedaen/
selen de selve gheert en(de) henric [p(ar)tien] hue(r) verantw(er)den d(aer)/
op [elx eysch] make(n) en(de) den segge(re)n des voirs(creven) jans en(de) vranx oec/
in gescrifte ov(er)gheven by(n)nen viii dagen d(aer) naest volgen(de)/
En(de) alse de voirs(creven) segge(re)n also ant eysch en(de) v(er)antw(er)den/
ov(er) hebbe(n) selen soe selen sij hen samentlic d(aer)op/
bespreken ofs noet wae(re) getuychnisse aenhoe(re)n en(de) hue(r)/
uutsprake d(aer) af doen bynnen eenre maent d(aer)/
naest volgen(de) op dat sijs eens sijn en(de) en wae(re)n sijs/
niet eens [soe] selen sij dan met den bescheide van/
beyde(n) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) en(de) halen/
d(aer) af vonnisse(n) gelijc ofs p(ar)tien met rechte gedingt/
hadden bynnen viii dagen dan d(aer) naest volgen(de)/
En(de) oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(r) gebrake het wae(re) een/
of meer dat die ande(r) in die stat gelike/
ma(n)ne kyesen soude mogen promitt(entes) ratu(m)/
ov(er)wynge iunior smet aug(usti) xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts