SAL7331, Act: R°84.2 (73 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°84.2  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
It(em) uut dien dat jan van yseringen [poirte(r)] met der stad brieven hadde doen inscriven/
gheerde de fiel om deswille dat de selve jan voirs(creven) [gheert] voir schout die hij/
den voirs(creven) jan eysschen(de) was en(de) sijn goede daervoir hadde doen beslaen/
Soe is op heden comen voirt trecht jan de soen des voirs(creven) gheerts/
opdoende dat dat de selve gheert sijn vader midts sieckheyden niet/
gecomen en conste midts den welken de voirs(creven) p(ar)tien den voirs(crven) dach/
van heden v(er)lengt hebben tot van heden ov(er) een maent te mistide naest/
comen(de) cor(am) smacht capelleman sept(embris) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts