SAL7331, Act: R°87.2 (76 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°87.2  
Act

Transcription

2021-05-02 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat want h(er) jan van kuyc he(r) te hoeghstrate(n) erflic/
vercocht hadde he(re)n janne van berlaer he(er) te helmont vijftich mudde roggen d(er) mate(n)/
van helmont erfs pachts op de dorpen van aelst waderle en(de) weert mett(er) toebehoirte(n)/
nae inhoudt der brieve dair op gemaect ende dair nae de selve h(er) jan van kuyck/
geloeft hadde jonch(er) janne wilen van scoenvorst borchtgreve te monjouwe in e(n)nige(n)/
brieven te loven te bruessel oft ten bosch gemaect dat hij den last vanden/
voir(creven) l mudden rogs scade oft commer ende datter aen cleven mach d(aer) af/
comende gelijc soude hulpen dragen met jonch(er) janne van scoenvorst voirscr(even) nae/
begrijp der brieve die dair aff gemaect sijn Soe es comen voir scepen(en) van/
loven h(ier) naegenoempt gord de lu van sh(er)toghenbossche en(de) heeft geloeft/
h(ere)n janne van kuyck voirs(creven) dat hij den selven he(re)n janne van kuyc en(de)/
sijn goede he(re)n vrancken van borssel he(r) van oestervant ende allen ande(re)n/
dien dat aengaen mach vand(er) voirscr(even) geloften ende verbintenessen gedaen/
jonch(er) janne van scoenvorst voirscr(even) ontheffen en(de) vryen sall voertaen tot/
eweghen dagen en(de) heeft [oft] hen oft e(n)nigen van hen scade oft commer d(aer) af/
quame vand(er) principaeld(er) geluften gedaen jonch(er) janne van scoenvorst voirscr(even)/
van voir oft nae dat daer aen cleven mochte dat gord voirscr(even)/
dat oprichten sal kersmake(re) roelofs sept(embris) xxii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts