SAL7331, Act: R°90.1 (77 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°90.1  
Act

Transcription

2018-11-09 by kristiaan magnus
It(em) vande(n) stoete die opv(er)staen was tusschen janne symon gieliart/
de g(ra)nt sart en(de) jehan stulman en(de) janne hackart in/
deen zijde en(de) jannese van meerbeke in dande(re)/
alse van dat de voirs(creven) seke(re)n costen gelde en(de) anders/
dat de voirs(creven) iiii p(er)sone den voirs(creven) ja(n)nese eyschen(de)/
sijn van dien als momboir sijns wijfs van dien/
dat sij de rente(n) sijns voirs(creven) wijfs oph opgehave(n)/
gebuert en(de) ontfange(n) [en(de) inne gehaelt] mogen hebbe(n) Soe sijn/
beyde voirs(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scep(enen) van loven(en)/
en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) gebreken en(de) allen/
ande(re)n aenspraken oft stucken die sij deen met/
den ande(re)n uutstaen(de) moghen hebbe(n) gekeert in/
vrientlic yffene(re)n [uutgenome(n) en(de) behoudelic dien dat de voirs(creven)co(m)promisse jan hackart in desen niet verbonde(n) en sal voirder dan vande(n) stoote vanden vi gripen die de voirs(creven) gieliart en(de) jan stulman hem eyscen(de) sijn] te wete(n) de voirs(creven) iiii p(er)sone/
in engelbrecht van lymelet en(de) henr(ic) van/
tanginsart en(de) de voirs(creven) ja(n)nes in lodewijc/
den rike rentmeest(er) van loven(en) en(de) ja(n)ne giel(is)/
in alsulk(er) voegen dat de voirs(creven) iiii segg p(er)sone/
elc hue(r) sine(n) eysch in gescrifte ov(er)geven sal den/
segge(re)n des voirs(creven) jannes by(n)nen xiiii nachte(n) naestcomen(de)/
Dat gedaen sal de selve ja(n)nes sijn v(er)antw(er)den/
d(aer) op maken en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n sijnre wed(er)p(ar)tien/
by(n)nen xiiii nachte(n) d(aer)naest volgen(de) en(de) alse de/
voirs(creven) iiii segge(re)n eysch en(de) verantw(er)den ov(er) hebbe(n) sele(n)/
soe selen sij de getuychenisse(n) d(aer) af aenhoe(re)n van/
beyde(n) p(ar)tien en(de) hue(r) uutsprake doen by(n)nen eenre/
maent na d(aer) naestvolgen(de) op dat sijs eens sijn/
en(de) en wae(re)n sijs niet eens soe selen sij same(n)tlic/
eene(n) ov(er)man kyesen de welke sijn t(er)minacie d(aer)/
af doen sal by(n)nen xiiii nachte(n) dan d(aer) naest/
volgen(de) en(de) gebrake e(n)nig(er) p(ar)tien segg(er) dat die/
eene(n) ande(re)n soude mogen neme(n) promitt(entes) ratu(m)/
ca(pelle)[man] smet sept(embris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts