SAL7331, Act: V°103.2 (87 of 352)
Search Act
previous | next
Act V°103.2  
Act

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
Cond si allen lieden dat jan luyten van ha(m)me molde(r) es/
come(n) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van/
meester pete(re)n voet rentm(eeste)r van aerschot de molen geheten/
van lieter lyeterynge(n) toebehoirende den he(r) van aerschot met/
ene(n) beemde d(aer)toe hoe(re)nde Te houden en(de) te hebben van sente jans/
messe lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lang deen nae dand(er)/
(et)c(etera) elx jaers dae(re)n by(n)ne(n) om xiiii(½) mudde(n) rogs goet en(de)/
payabel d(er) mate(n) van loven deen helcht d(aer) af te kersmesse/
naestcomen(de) en(de) dand(er) helcht te s(in)[te] jans messe d(aer) naestvolgende/
en(de) alsoe voerts van jae(re) ten
[alle] jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den/
voirs(creven) meest(er) pete(re)n [te] betalen en(de) inde voirs(creven) molen te leve(re)n en(de)/
telken t(er)mijn als v(er)volghde schout H(ier) af sijn borghe(n) des/
voirs(creven) jans als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)scheide(n)/
jan sijn sone p(ri)[(us)] emancip(atus) en(de) joes sterx et duo p(ri)mi cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts