SAL7331, Act: V°104.3 (88 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°104.3  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
Van h(e)r(e)n woute(re)n leeman priester/
Tvonnisse tusschen h(e)r(e)n woute(re)n leeman prieste(r) ov(er)mids vo(n)nisse van/
scepen(en) brieven van loven geleyt is tot den goeden have en(de) erve joffr(ouwe)/
joffr(ouwe) aliten vanden heetvelde wedewe willems wilen van assche/
in deen zijde en(de) henrico vande(n) blidenberghe die na den rechte/
der stat van loven(en) gel(eit) is tot den goede(n) vrouwe jeha(n)ne(n) vande(n)/
heetvelde wedewe h(er) jans wilen boxhoren ridders in dande(re)/
alse vande(n) derdendeele van hondert en(de) vi vrancr(ijx) cronen/
die de voirs(creven) h(er) wout(er) van vrancke(n) van wyneghem janne/
sinen soen en(de) janne van vertrike gehave(n) hadde met eene(n)/
scepen(en) br(ief) van loven(en) den voirs(creven) wilen h(er) janne en(de) h(er) wout(ere)n/
leema(n) of den eene(n) van hen breng(er) sbriefs vande(n) voirs(creven)/
iii p(er)sone(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) bekent en(de) oec van eene(n)/
brieve van xxvviii noblen lijfpensien ten spreken(de) op de stat/
vande(n) briele die de voirs(creven) h(er) wout(er) onder hadde en(de) die/
de voirs(creven) henr(ic) mids machte van sinen voirs(creven) beleyde meynde/
weder te hebben Was gewijst met desen woirde(n) na aensprake/
en(de) verantw(er)den van beyden p(ar)tien dat alsulken aensprake/
als de voirs(creven) henric(us) ten voirs(creven) h(ere)n woute(re)n w(er)t vande(n) derd(en)dele/
vande(n) voirs(creven) c en(de) vi crone(n) gedaen hadde den voirs(creven) h(er)/
woute(re)n gheen onstade doen en soude en(de) alse vande(n) voirs(creven)/
brieve vander voirs(creven) lijftocht want de voirs(creven) henr(ic) hem/
thoenisse vermete(n) hadde dat sij dat beg(er)den taenhoe(re)n en(de)/
dae(re)n teynde(n) recht p(rese)nt(ibus) k(er)smak(ere) borch(oven) ca(pelle)[ma(n)] ov(er)wynge/
smet oct(obris) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts