SAL7331, Act: V°222.2-R°223.1 (175 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°222.2-R°223.1  
Act

Transcription

2018-11-16 by kristiaan magnus
Van janne m(er)celijs en(de)/
vrancken jacobs/
Vanden gedinge tusscen janne m(er)celijs en(de) vrancken jacops sijnen/
neve in deen sijde en(de) claese de costere die met scepen(en) brieve(n) van/
loven gegoedt is in allen den goeden gheerts merghant swager svoirs(creven)/
jans in dande(re) alse vanden goeden h(ier) na bescreven Te wete(n) van ene(n)/
woenhuyse gelege(n) [ter vueren] tusscen henric wilen m(er)gants woenhuys en(de) valkenborch/
alsoet vercrigen was jegen janne en(de) henricke arts gebrued(er)s gelegen/
in twee stucken tuscen derve henrix mergans en(de) alaerts van brecht Item/
van ene(n) huyse en(de) hove gelege(n) inde papestrate dat joes waens was/
tusscen tstraetke(n) ald(aer) en(de) marie(n) van molenbeke Item van ene(n) hove d(aer)/
bij gelege(n) vercrege(n) [jege(n)] h(e)r(e)n claese van vrebosch tusscen de goede joh(ann)es vand(er)/
leeps in deen sijde en(de) devroe(n)s in dande(re) Item van ene(n) halve(n) boend(er) lants/
gelege(n) acht(er) heyns [herpens] hof jege(n) janne curtsheyn oem in deen sijde en(de) marie(n)/
beckers in dande(re) It(em) van drie dach(mael) lants gelegen int bloc i die cobbe/
ghems wae(re)n aen den ijsschee(n) wech Item van drie dach(mael) lants d(aer)/
neven gelegen die camermans waren tusscen amelrijc boets bosch in
//
deen sijde en(de) gielijs vand(er) balct in dande(re) Item noch op tselve bloc van vi dach(mael)/
lants die h(er) claus van vrebosch waren de heyligegheest in deen sijde en(de)/
jan woest in dander sijde Item van ene(n) halve(n) boende(r) lants gelege(n) op de/
heyligegeest velt die jans scevals waren tusscen de goede jans woest en(de)/
joh(ann)es vand(er) leeps Item van ene(n) boend(er) lants d(aer) neve(n) gelege(n) dat/
oic jans scevaels was tusscen de goede jans vande(n) bossche in deen sijde en(de)/
amelrijc boets in dande(re) Item van ene(n) [halve(n)] boende(r) lants d(aer) neve(n) gelege(n) dat/
oic jans scevals was
gelege(n) op den cruys wech dat vercregen was jege(n)/
he(re)n claese van vrebossche tusscen de goede jan woest en(de) neel de wijngarde(re)/
Hebben de he(re)n scepen(en) van loven t(er) manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nesse/
dat den voirs(creven) claese en(de) sijnre goedingen volgen sellen de goede d(aer) gheert/
mergant en sijn suster in gegoedt sijn en(de) voert dat janne m(er)celijs en(de) vranke(n)/
jacops in deen helcht vanden ande(re)n goeden voirs(creven) hoir kyntsgedeelte volghen/
sal also verre alst noch voir scepen(en) comen is P(rese)ntibus kersmake(re) roelofs/
smacht borch(oven) cap(elle)[man] overwynge smet dec(embris) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts