SAL7331, Act: V°248.2-R°249.1 (194 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°248.2-R°249.1  
Act

Transcription

2019-04-05 by kristiaan magnus
It(em) h(er)symoen pynnoc ridde(r) in p(rese)nt(ia) heeft gegeve(n) en(de) bekent/
dat hij gegheve(n) heeft gielijse claes sone wilen wouters de/
tiechelrie des voirs(creven) h(er) symoens met hueren toebehoirte(n) inde/
p(ro)chie van kerchem de [te] velphove(n) gelege(n) te houden en(de) te/
hebben alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde van van halfmerte/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van iiii jae(re)n lanc daernaest/
volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) om acht g(ri)pen xl pl(acken)/
gelijc nu in borssen gaen voir elc gripe gerekent te/
halfmerte te betalen jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) gielijs jairlijx leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde de(n) voirs(creven) h(er) symoene l banneele l horen/
boeme tiechelen en(de) l vorstiechelen en(de) (½) duysent ande(r)/
cusbere tiechelen nae sinxene(n) ter manissen des voirs(creven) h(er)/
symoens en(de) opde voirs(creven) tiegelrie te leve(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
gielijs den leem om tyegelen te backen graven ter plaetsen/
daerme(n) hem dat gestaden sal en(de) oic bynnen der nuw(er)/
grecht en(de) bynne(n) den bossche des voirs(creven) h(er) symoens sonder/
ombehoirlike scade te doen It(em) sal de voirs(creven) gielijs bevreden/
/ de voirs(creven) nuwe grecht omgaende totden voetpat vanden voirs(creven) bossche/
alsoe dat de voirs(creven) h(er) symoen noch sijn wynne daeraf gheen/
scade en come It(em) oft de voirs(creven) h(er)simoen meer tiegelen dan/
voirg(eruert) is behoefde dat de voirs(creven) gielis hem die leve(re)n sal tot sijnre/
manissen opde voirs(creven) tiegelrie elc duysent voir i g(ri)pe gelijc/
voirs(creven) staen Hier af sijn borgen johannes vanden bossche/
en(de) jan kympe et p(rim)[(us)] cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts