SAL7331, Act: V°290.1-R°291.1 (221 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°290.1-R°291.1  
Act

Transcription

2018-12-11 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat woute(r) de munte(re) en(de) henric vanden bossche/
beyde van vertrike hebben genome(n) en(de) bek(ent) dat sij genomen hebben/
vanden mo(m)boers en(de) meesterssen vanden [firmerien vanden] begijnhove van loven(en)/
de lande der voirs(creven) firmerien hier nae genoempt Te weten/
een dach(mael) lants gelegen op deygenmeer tusschen de goede der/
kynde(re)n jans wilden en(de) de goede aerts wilen van lencke It(em) i dach(mael)/
lants gelege(n) opt tseve velt tusschen de goede des jans van/
oppendorp en(de) aerts wilen van lencke voirs(creven) It(em) noch i dach(mael)/
lants gelegen op tselve velt tusschen de goede henrix van/
gorssem en(de) willems van coelhem It(em) noch een dachmael lants/
gelegen opt veldeken achter redingen tusschen de goede aerts/
wilen van lencke en(de) jans vander lanen It(em) noch een dach(mael)/
lants gelegen aenden peertsbeempt te quaecbeke neven/
de goede des voirs(creven) jans vander lanen It(em) noch een dachmael/
lants gelen op dquad(er)molelvelt tusschen de goede arts willen/
van lencke en(de) jans vander lanen Item noch een dach(mael) lants/
gelegen te vertrike in een broexken tusschen de goede van/
quaecbeke en(de) wouters swilden Te houden te hebben ende/
te wynne(n) [van half merte naestcomen(de)] eene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lanck deen nae dander/
sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen om vier mudde/
corens en(de) vier halster corens goet en(de) payabel der maten/
van loven(en) alle jae(re) te s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen/
en(de) te loven(en) inde voirs(creven) firmerie te leve(re)n alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken termine als v(er)volghde schout
//
It(em) sal [selen] de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynne(n) en(de) werven/
gelijc hue(re)n reengenoten boven en(de) beneden It(em) selen de voirs(creven) wynne(n)/
een dach(mael) vanden voirs(creven) landen [gelegen achter redingen] bezaeyt laten met wint(er)coren/
en(de) dand(er) lant selen sij geheel laeten [ca(pelle)[ma(n)]] ov(er)wynge feb(ruarii) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts