SAL7331, Act: V°304.2 (231 of 352)
Search Act
previous | next
Act V°304.2  
Act

Transcription

 by 
It(em) de voirs(creven) jan van tillr(ode) heeft geloeft dat hij [een uutscrift uuten] tsijsboeke(n) en(de)/
alle ande(r) gecriften
dienen(de) tot den tsijse of goede(n) van/
opp(re)bais brengen sal en(de) setten in handen der scepen(en)/
clerc van opp(re)bais [tussce(n) dit en(de) saterdach noene naestcomen(de)] om die ald(aer) te bliven tot behoef/
warniers van daulez om de chijze te mogen wete(n)/
en(de) te heffen also langhe als hij de goede van/
opp(re)bais in hande(n) hebbe(n) sal cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts