SAL7331, Act: V°424.2 (317 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°424.2  
Act

Transcription

2018-12-14 by kristiaan magnus
It(em) jan smisman die te gade(r) met katheline(n) smolne(re)n sijn tocht heeft/
in een huys en(de) hof gelegen inde biestrate daer af dat derfgelichet/
janne van gheele en(de) sijne(n) kijnde(re)n vanden voirbedde toebehoirt heeft/
geloeft oft de selve jan oft ande(r) van sijne(n) wegen hen metten voirs(creven)/
huyse behoudelijc hue(r) voirs(creven) tocht behulpen wouden in wat manie(re)n/
dat wae(r) dat hij dat tallen tijden als hij daer toe versocht sal w(er)den/
doen sal sonder enigen stoet daer inne te maken ov(er)wynge smet/
maii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts