SAL7331, Act: V°431.1 (323 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°431.1  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
It(em) want colart co(n)negon soen gielarts co(n)negon die met seke(re)n scepen(en)/
brieven van loven(en) heeft op een huys en(de) hof met sinen toebeh(oirten)/
jans van daelham met meer ande(re)n pande(n) d(aer)toe behoe(re)nde/
gelijc die inde(n) selve(n) brieve(n) genoempt staen heeft ii(½) mudde/
corens pacht van bouler d(er) mate(n) van lov(en) erfspachts op s(in)[t]/
andries dach apostels te bet(alen) met meye(r) en(de) scep(enen) van/
lov(en) gerede(n) is opte voirscr(even) pande nae dat hij tvo(n)nisse/
van sine(n) voirs(creven) brieven genome(n) hadde d(aer) men niet te/
pande(n) en vant soe is den voirs(creven) colarde den pant/
in sine(n) brieve(n) begrepe(n) voe(r) gebrec van sine(n) rente(n) en(de) wettegen/
coste in hande(n) gesedt p(rese)nt(ibus) k(er)smak(ere) smet maii xxix/
xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts