SAL7331, Act: V°431.2 (324 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°431.2  
Act

Transcription

2018-12-11 by kristiaan magnus
Van janne hezet van genepien/
It(em) want jan hezet onlanx leden comen is voe(r) den rade vander stad crone(n)de/
en(de) clagende hoe jan de crois vorster van genepien uut sijnre vroente(n)/
hadde laten gaen sonder recht twee geva(n)gen(en) die ald(aer) eenen langen/
tijt geseten hadde(n) d(aer) af dat de voirs(creven) jan hezet die te dier tijt/
meyer van genepien was den selven vorste(r) hadde moten betale(n)/
van vroentgelde d(er) selv(er) gevangen(en) xliiii gripen elc gripe te xl/
pl(a)c(ken) bij bedwange en(de) t(er)minacien vander stat eer de voirscr(even)/
jan hezet vande(n) voirs(creven) costen vernuegt is en(de) sonder zijnen/
consente hoe wale zij e(n)nige composicie met den baelhu vanden/
walschen lande of met den voirs(creven) vorster gemaect hebbe(n) mogen/
Soe eest dat de raet vand(er) stat van loven(en) yerst aengehoirt/
dbescheit van beyden p(ar)tien en(de) thoenisse vande(n) scepen(en) van genepien/
tot den welken hen de selve p(ar)tien vermaten get(er)mineert heeft/
in hue(re)n rade voe(r) reden en(de) recht dat de voirs(creven) vorste(r)/
den voirs(creven) janne hezet vande(n) costen die hij betaelt hadde ind(er)/
manie(re)n voirscr(even) wed(er) om vernuegen sal tegade(r) met der cost/
vande(n) scepen(en) van genepien voirscr(even) en(de) van drie dagen die/
de voirs(creven) jan selve hier om bijder stat gecome(n) is coram/
Actu(m) in pleno (con)silio p(rese)nt(ibus) smacht ov(er)wynge maii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts