SAL7331, Act: V°53.2-R°54.1 (49 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°53.2-R°54.1  
Act

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
It(em) uut dien dat alrehande stoot opv(er)staen is tussce(n) engelb(er)te/
van lymelet in deen zijde en(de) janne van lymelettez/
brueder des voirs(creven) yngelbr(echts) in dande(re) alse vande(n) goeden/
van lymelettez die sij gesame(n)der hant gehoude(n) hebbe(n)/
en(de) den co(m)mer diemen jairlix uut den selven/
goede(n) sculd(ich) is te betale(n) soe sijn beyde voirs(creven) gebruede(re)/
come(n) voe(r) scepen(en) van lov(en) en(de) hebben hen vanden/
voirs(creven) stoete en(de) van allen ande(re)n stucke(n) die sij jege(n)/
malcande(re)n uutstaen(de) hebbe(n) gekeert in segge(re)n en(de) vrientlic/
yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) yngelbr(echt) in [janne van duffle ende janne van udekem voirspreke] engelbr(echte) van/
g(ra)ven
en(de) de voirs(creven) jan in janne va(n) molebeke/
[ende] in des(er) vuege(n) dat de voirs(creven) yngelbr(echt) sijne(n) eysch in/
gescrifte den segge(re)n des voirs(creven) jans ov(er)gheve(n) sal by(n)nen/
viii dage(n) naestcomen(de) en(de) dat gedaen sal de selve/
/ jan van lymelet d(aer) op sijn verantw(er)den in gescrifte den/
voirs(creven) engelbr(echte) van g(ra)ven ov(er)gheve(n) bynne(n) viii dagen/
d(aer) naest volgen(de) en(de) alse de voirs(creven) segge(re)n beyder/
p(ar)tien bescheit also ov(er) hebbe(n) selen selen sij hue(r)/
uuytsprake d(aer)af doen en(de) thoenisse hoe(re)n ofs noet/
is by(n)nen viii daghen dan d(aer) naest volgen(de) of sijs/
eens sijn en(de) en sijn sijs niet eens soe selen sij/
come(n) by(n)nen iiii dagen dan d(aer) nae come(n) voe(r)/
scepen(en) van lov(en) en(de) halen d(aer) af vonnisse(n) gelijc/
ofs p(ar)tien met rechte gedingt hadde(n) promitt(entes)/
ratu(m) ca(pelle)[ma(n)] ov(er)wynge iunior aug(usti) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts