SAL7331, Act: V°61.3 (52 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°61.3  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
It(em) wouter my(n)nemoen de jonghe en(de) symoen drabbe hebben geloeft/
ongesundert h(er) claese van s(in)[te] guerix ridder en(de) pete(re)n calwart [aut alt(er)i] c en(de)/
xx peters d(er) mu(n)ten h(er)toge ph(ilip)s (et)c(etera) alse van twe bosschen deen geheten/
p(er)sondevail en(de) dander lairgevail gelegen inden coute(r) van belanen te betalen/
te weten lxlxl peters daer af te bamisse naestcomen(de) xx peters daer/
af te bamisse dair naestvolgen(de) en(de) alsoe voert alle jae(re) xx peters te bamisse/
te betalen tot dat de voirs(creven) schout al betaelt sal sijn in alsulker vueghen/
dat de voirs(creven) woute(r) en(de) symoen de voirs(creven) bossche alsoe verre hij noch te/
houden [houwen] is houden [houwen] selen bynnen v jae(re)n naestcomen(de) te weten alle jae(re)/
twijfstedeel daer af oft daeromtrent en(de) sij selen op elc boender laten/
staen xxiiii laeteyken boven opgaende eyken die sij daer nu vynden en(de)/
sij selen moghen tot inganc meye houden [houwen] en(de) den hou hur ruymen/
bynnen uutgane braecmaent oft aldaer myten ter mynster scaden en(de)/
oft bynnen den voirs(creven) t(er)mijne niet gehouden [gehouwen] oft gemyst en wae(r) soe soude/
thout dat alsoe bleeft [bleve] staende cloven [verboirt] sijn cor(am) ov(er)wynge iunior smet/
aug(usti) xxviii [xxvii]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts