SAL7331, Act: V°90.1 (78 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Van rase vander rivie(re)n/
Tvonnisse vande(n) gedinge hangen(de) inde banc te loven(en)/
tusschen rase vander rivie(re)n die na den rechte der/
stat van love(n) geleyt is tot den goede(n) peters van/
kessel in deen zijde en(de) den selve(n) pete(re)n in dande(re)/
vande(n) goede(n) hier na bescreve(n) Te wete(n) van eene(n)/
huyse en(de) hove mette(n) beemde en(de) ande(re)n sine(n)/
toebeh(oirten) gelege(n) tattenhove(n) tusscen de goede arnts bone/
en(de) maghtilden van bolloe It(em) van (½) boender/
beemts gelegen te putte tusscen de goede peters/
de welde en(de) wouters van kessele It(em) van (½) dach(mael)/
wijngarts gelege(n) aen den kessel tusscen de goede/
wuers? van bexhem en(de) vranx wilen boem It(em)/
van (½) dach(mael) wijngarts gelege(n) aen de(n) ittenhoven/
berch tusscen de goede wouters van kessel en(de)/
der kinde(re) boems Es uutgedragen met desen/
woirden na aensprake verantw(er)den en(de) aldats/
voe(r) de scepen(en) comen is datmen den voirscr(even)/
rase vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in sinen/
beleyde also verre alst noch voe(r) de scepen(en)/
comen is p(rese)nt(ibus) k(er)smak(ere) borch(oven) ca(pelle)[man] ov(er)wynge/
smet sept(embris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts