SAL7332, Act: R°350.5 (317 of 406)
Search Act
previous | next
Act R°350.5  
Act

Transcription

2020-01-29 by Kristiaan Magnus
It(em) alle de voirscr(even) p(er)sone die den brief bekent hebbe(n) uutgenome(n)/
jan van yse(re)n goloy van wuelmo(n)t hebbe(n) geloeft ja(n)ne van yse(re)n/
dat sij hem te sijnre manisse(n) corte(n) en(de) vergoetsen sele(n) de huere/
van ii jae(re)n vande(n) voirs(creven) goede(n) die hij d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) ov(er)geg(even) heeft/
t(er) taxacien van goede(n) ma(n)nen cor(am) eisde(m)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-07-18 by Inge Moris