SAL7334, Act: R°238.7 (217 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°238.7  
Act

Transcription

2019-11-30 by xavier delacourt
It(em) gheert en(de) symoen gans gebruede(re) hebbe(n) geloeft onv(er)sceid(en)/
en(de) elc voir al pete(re)n pols dat sij by(n)nen eene(n) jae(re) naestcom(ende)/
lossen en(de) afquite(n) sele(n) aen henr(ic) reyniers i mudde rox/
lijftochte(n) d(aer) de voe(r) de voirs(creven) pet(er) met meer ande(re)n p(er)sone(n)/
steet en(de) d(aer) af den selve(n) pete(re)n en(de) sijn goede ontheffe(n)/
en(de) h(ier) af hebbe(n) gheloeft giel(ijs) poelma(n) en(de) jan gans de jo(n)ge de voirs(creven) ghebruede(re)/
tontheffen cor(am) lomb(ar)t abs(oloens) ja(nuarii) xi
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-06 by Sabrina Keyaerts