SAL7337, Act: R°4.2 (1 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°4.2  
Act
Date: 1442-06-26

Transcription

2019-12-29 by Kristiaan Magnus
It(em) henric tyelens van rode bij cortelke in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van pete(re)n van cuggenbosch en(de) jouff(rouwe) lijsbette(n)/
weduwe lonijs [wijlen] van boechout [pete(re)n van cugge(n)bosch] aut alt(er)i een huys en(de) hof met alle sijne(n) toebeh(oirten)/
geheten tpanhuys van nurode [d(er) selver jouff(rouwe)] en(de) met eene(n) bruketele ii cupe(n) en(de) twee/
cuelvate eene(n) t(er)mijn van iii jare(n) lang deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elcx jaers darenbinne(n) voe(r) en(de) o(m)me viii gripe(n) te xl pl(a)c(ken) It(em) es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) henr(ic) de voirs(creven) vate ten uutga(n)ge van sijne(n) t(er)mijne die/
alsoe goet late(n) sal gelijc hij die vant te sine(n) income(n) en(de) ten prijse/
van goede(n) ma(n)ne(n) It(em) sa es vorw(er)de wart dat sake dat d(aer) e(n)nige/
scade gesciede van biere van sijne(n) wege(n) oft bij sijnre neglige(n)cie dat/
hij dat oprichte(n) sal ten prijse van goede(n) manne(n) Hier af sijn borge(n)/
arnt moleman en(de) pet(er) tielens brued(er) des voirs(creven) henr(ic) et p(ri)[(us)]/
velde willem(air) junii xxvi
//
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris