SAL7337, Act: R°356.2 (488 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°356.2  
Act
Date: 1443-04-29

Transcription

2019-09-03 by Kristiaan Magnus
It(em) want henric de smet van huldenberge en(de) willem fayge dieme(n) heet moens/
als segge(re)n wouter pyntinx ter eenre zijden en(de) jan vande(n) wate(re) en(de) vrancke/
vande(n) bossche als die segge(re)n jans de rode dieme(n) heet die wini [ter ande(re)] behoirlike(n) inder/
stat van brueselle daer toe vande(n) beyde(n) voirscr(even) p(ar)tien genome(n) s inder selver [vryheyt vander vueren]/
stat van brueselle vergadert ware(n) om die voirscr(even) p(ar)tien te verliken(e) van alsulke(n)/
stote als sij underlinge hebbe(n) spruten(de) uute(n) cope vercope(n) van zeke(re) coren(en) dat/
die voirs(creven) jan die rode als rentmeest(er) jans van ranst vercocht hadde/
daer af sij doen ov(er)quame(n) om een dachvart daer af te houden(e) tot ter vueren/
tot welker dachvart sij samelike(n) come(n) sijn en(de) zo v(er)re daer inne gep(ro)cedeert was/
dat sij op ten slote daer ov(er)come(n) sijn op hede(n) tot lov(en) te comen(e) en(de) getuygenisse/
vander zake(n) te aenhoren(e) en(de) voirt na gelege(n)theyt der selver zake(n) daer toe/
te verstane en(de) te doene des hen bescheydenheyt bevinde(n) soude(n) moge(n) Zo sijn/
die voirscr(even) henric de smet en(de) wille(m) fayge segge(re)n wouters pyntinx dien/
acht(er)volgen op den dach van hede(n) come(n) tot lov(en) hen hen p(re)senteren(de) voir/
jacope(n) uuyte(n) lyemi(n)ge(n) als burg(emeestere) luduwijcke(n) den rijke(n) meyst(er) gielijs vander/
stockt en(de) henrics sceyman secretar(ijs) der stat van lov(en) die voirscr(even) segge(re)n/
jans de rode aldair niet come(de)
om inder voirscr(even) zaken voirt te verstane/
en(de) te doene gelike(n) [geli gelijck] inder dachvart tot der vuere(n) gehoude(n) geslote(n) was/
tot welken dage jans de rode segge(re)n niet come(n) en sijn Actu(m) xxix ap(ri)l(is)/
vi(delicet) fer(ia) se(cun)da post q(uas)i mo(do)
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-04-04 by Wannes Debruyne