SAL7337, Act: R°45.4-V°45.1 (78 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°45.4-V°45.1  
Act
Date: 1442-08-07

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen es geweest tusschen de momboe(re)n en(de) heyligheest meest(er)s/
der tafelen vande(n) heyligen gheeste te geldenaken in deen zijde woute(re)n del cheize/
alse geleit na der stad recht totten goeden jans wilen boelhe ja(n)ne van/
halley als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) heylwijch sijns wijfs wedewe des voirs(creven) wile(n)/
jans en(de) de selve jouffr(ouwe) heylwijch in dande(re) alse van ene(n) halve(n) boende(r)/
lants metter vrucht d(aer) op wezende gelegen te geldenaken t(er) plaetsen geheten/
en vail de brou tusschen de goeden jans wilen boelhe in deen zijde en(de) de/
goede des voirs(creven) heylichs gheests in dande(re) en(de) van allen ande(re)n saken/
oft twiste tot op den dach toe van heden Soe sijn de voirs(creven) p(ar)tien comen/
voir scepen(en) van loven(en) h(ier) na genoempt en(de) hebben hen samentlic vande(n)/
voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n en(de) mintlic effene(re)n te weten in pete(re)n/
van h(er)bais en(de) arnde van geldenaken in alsulker vuegen dat de voirs(creven)/
momboe(re)n hue(re)n eysch ov(er)geven selen in gescrifte bynnen viii dagen neestcomen(de)/
d(aer) op de voirs(creven) wout(er) del chieze jan van halley en(de) sijn wijf hue(re)/
v(er)andwerden maken selen en(de) ov(er)geven den voirs(creven) segge(re)n bynne(n) viii dagen/
d(aer) neestvolgen(de) en(de) soe wa(n)ner de selve segge(re)n aldus den eyschen(en) v(er)andwerden/
d(aer) af ov(er)hebben selen zij hue(re) uutsprake doen op dat zij eens sijn des and(er)s daighs/
na sinte lambrecht misse staphans d(aer) neestvolgen(de) oft bynne(n) den selven tide
//
ene(n) ov(er)man oft twee kiesen en(de) nemen gelievet hen de welke hue(re) uutsprake doen selen/
bynnen den selve(n) tijde [na den dach] van s(en)te lambrecht dach misse voirg(enoemt) p(ro)mitt(entes) rat(um)/
velde vynck(enbosch) aug(usti) sextia(m)
ContributorsMarika Ceunen , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris