SAL7337, Act: R°65.4-V°65.1 (104 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°65.4-V°65.1  
Act
Date: 1442-08-23

Transcription

2019-10-17 by Kristiaan Magnus
It(em) jouffr(ouwe) agneese weduwe gielijs wilen van bouler en(de) baudewijn/
smale van brousberghe hebben geloeft onv(er)zundert en(de) onv(er)scheiden/
en(de) elc vor al janne ha(n)narde van aildebrouc oft men bevonde/
in tijden toecomen(de) dat de selve jan belast worde als borghe/
voir e(n)nige schout die de voirs(creven) wilen gielijs of baudewijn/
sculdich mogen wesen en(de) hij bij strangheiden van rechte/
dair af yet bet(alen) moeste dat zij dan den selven/
janne van dien ontheffen en(de) ontlasten selen en(de) kennen(de)/
voirt de selve n joncffr(ouwe) agneese en(de) baudewijn soe wes/
de selve jan die(n) met scepen(en) br(ieve) van loven(en) geleit is tot/
hue(re)n goeden gevordert heeft met co(m)mer of guedingen/
uut den selven beleide te doen dat dat gesciet is/
met hue(re)n (con)sente scelden(de) de voirg(enoemde) joncffr(ouwe) agneese
//
en(de) baudewijn den selven janne van alle d(er) handelingen die(n)/
hij metten selven janne [brieven] gedaen mach hebben volcomelic quite/
sond(er) hem uut ocsuyn van dien bij hem selven of by yeman(t)/
anders te mogen aenspreken in gheenen rechte gheestlic/
noch weerlic kersmake(re) willem(air) aug(usti) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris