SAL7337, Act: R°82.2 (128 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°82.2  
Act
Date: 1442-09-15

Transcription

2013-08-09 by Kristiaan Magnus
It(em) henrick de vacart gehete(n) die smet van bierbeke hee man van buten/
heeft hem jeg(en) die beclaegt was van laureyse van wynge voir de/
su(m)me van v rijders heeft hem op den dach van hede(n) jeg(en) den/
voirg(enoemde) laureyse vander voirg(enoemde) su(m)me(n) verweert cor(am) opp(endorp) rijke/
vynck(enbosch) willemair sept(embris) xv
//
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris