SAL7337, Act: V°356.2 (489 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°356.2  
Act
Date: 1443-04-29

Transcription

2019-10-01 by Kristiaan Magnus
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit johanne(m) vander/
hofstat na(tura)lem de rotselair ad bona joha(n)nis vander hofstat iunior(is)/
sui filii sit(a) infra lov(anium) et extra in domib(us) curtib(us) t(er)ris arabilib(us)/
p(ra)tis pascuis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) attinen(tibus) pro c(er)tis/
recognicionib(us) conscriptis in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor seq(uitur)/
in hec verba Cond zij allen lieden dat jannes vander hofstad/
de jonghe nu t(er)tijt rentmeest(er) van thienen en(de) henric ve(re)ngeylen/
in yegewordicheiden d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen hebben geloeft/
ongesundert en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voir al jannese vander/
hofstad na(tur)like van rotselair vader des voirs(creven) jannes des/
jonghen willeme(n) vand(er) hofstad wonen(de) te arschot en(de) adriaene/
vanden steene en(de) alle hue(re) goede co(m)merloes en(de) scadeloes te/
houden en(de) te ontheffen van alsulker borchtocht als de/
voirs(creven) jan de vader willen en(de) adriaen metten voirs(creven)/
jannese en(de) henr(ic) gedaen hebben voir de rekeni(n)ge [rekencame(re)n] ons/
liefs gened(ichs) he(re)n [etc(etera)] vande(n) ambacht te thiene(n) als vande(n)/
tijde van ene(n) jae(re) ingaende te sinte remeys misse/
naestcomende totter so(m)men toe van driendertich hondert/
rijnscher gulden(en) eens ende niet meer Hier wae(re)n over/
lodewijck roelants en(de) henrick de lynte(re) de jonghe scepen(en) te lov(en)/
gegeve(n) int jair ons he(re)n duysent vierhondert en(de) ene(n)/
veertich opden xxvi[ten] dach van septembri
ContributorsJos Jonckheer , Dieter Peeters , Agata Dierick
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-04-04 by Wannes Debruyne