SAL7337, Act: V°9.1 (7 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°9.1  
Act
Date: 1442-06-30

Transcription

2013-08-03 by Kristiaan Magnus
Van robbrechte tripp(ar)t/
It(em) vanden stoete die was tusschen robbeerde tripp(ar)t die voir/
mails met scepen(en) brieve(n) van loven(en) geleit es geweest/
totten goeden jans wilen noel in deen zijde en(de) henry/
de mez en(de) ottelet jaq(ue)mot alse erfgename(n) vanden/
goeden des voirs(creven) wilen jans in dande(re) te weten(e)/
wie janne van bynckem betalen soude sijn costen die/
hij int vervolgen vand(er) wairscap der goede de welke/
hij tegen den voirs(creven) robbeerde gecocht hadde desgelijx/
wie van hen den last dragen soude vanden vroentcoste/
die de voirs(creven) robbrecht te henrix colve hadde gedaen/
o(m)me des gebrecx wille vand(er) wairscap es ov(er)dragen/
inden raide vand(er) stad aengehoirt dbesceit van beyde der/
p(ar)tien en(de) gevisenteert de t(er)minacien die voirmaels d(aer)/
op gedaen sijn dat de voirs(creven) henry en(de) ottelet ja(n)ne/
van bynckem de voirs(creven) costen te weten(e) van voirspreke(n) brieve/
gelde der officie(re)n rechte en(de) bode loenen en(de) desgelijx/
den voirs(creven) robbrechte sijn vroentcost betalen selen alsoe/
dat de selve robbrecht d(aer) af ongelast sal sijn act(um)/
in pleno consilio junii ultima
//
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2013-08-03 by Jos Jonckheer