SAL7338, Act: R°178.2 (219 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°178.2  
Act
Date: 1443-11-26

Transcription

2019-07-10 by Roger Morias
it(em) gheert van hazenbroec van cortenake voirs(creven) die nae den rechte der stad/
van loven(en) come(n) ende beleyt tot alle(n) den goeden have en(de) erve joncff(rouwe)/
marie(n) gesellen weduwe pet(er)s wijlen van overbeke es come(n) in jeg(enwordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven(en) en(de) heeft openbaerlic geloeft en(de) toegeseeght/
alle(n) den ghene(n) dient aengaen mach dat hij mette(n) voirs(creven) beleide/
gheen hijnd(er) stoot noch letsel doen en sal tege(n) den uterste(n) wille/
d(er) voirg(enoemde) joncff(rouwe) marie(n) ene(n) yegelijken die versien es inden/
voirs(creven) uterste wille behulp doen mette(n) voirs(creven) beleide sonder zijn(en)/
cost dat den selve(n) zijne(n) volcomen(en) voirtganc hebben mach en(de)/
ene(n) yegelijke(n) van hen d(aer) af vestich(eit) doen uut den voirscr(ceven)/
beleide alsoe v(er)re alst in hem es h(ier)inne w ond(er)sproken/
wairt alsoe dat de voirs(creven) geert ghemoyt worde om tghene/
des voirs(creven) steet te volvue(re)n datme(n) hem d(aer) aff zijne(n) cost int/
gaen en(de) int keren en(de) hoedane die wae(r) uut doen sal/
daer ter goed(er) meyni(n)gen en(de) sond(er) airgelist(e) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer