SAL7338, Act: R°198.3-V°198.1 (237 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°198.3-V°198.1  
Act
Date: 1443-12-12

Transcription

2019-10-31 by Roger Morias
Item het sijn comen in rechte inde banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
lambrecht loeters die ghegoedt is ende gheerft is voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) in alrehande goede die wae(re)n he(re)n jans wilen loeters van lare/
priesters in deen zijde ende stas vanden broeke die naden selven rechte/
comen is totden goede des selfs he(re)n jans Aldair de voirs(creven) lambrecht de voirs(creven)/
goede aensprac met seke(re)n reden(en) en(de) woirden die hij meynde dat hem/
tot sijnen rechte dienden also hij doen mochte nader t(er)minacien tande(re)n tijden/
tusschen de voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken geregistreert staande den xxi[sten]/
dach van junio int jaer xiiii[c] xliii op dwelc de voirs(creven) stas hem verantw(er)de
//
also verre dat p(ar)tien in beiden zijden op hue(r) bethoen gewijst worden tot/
welken daghe de voirs(creven) lambrecht thoende sonder yet meer inne te/
bringen dan hij int vorste gedinghe gedaen hadde Na dien dede de voirs(creven)/
stas zijn(er) waerheit aenhoe(re)n en(de) ten slote de voirs(creven) t(er)minacie bijden/
welken hij hoepte dat hij inde voirs(creven) goede bliven soude gelijc de voirs(creven)/
t(er)minacie verclaert also dat ten eynde na aenspraeke verantwerden/
en(de) thoenisse van beyden p(ar)tien de scepen(en) van loven(e) bliven bij/
alsulker t(er)minacien als de stad dairf dairaf uutgesproken/
hadde p(rese)n(ti)[b(us)] lombart abs(oloen) vync voshem dormale decembris xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer