SAL7338, Act: R°233.3 (281 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°233.3  
Act
Date: 1444-01-14

Transcription

2020-02-05 by Roger Morias
Tvonnisse tusschen vase segers in deen sijde en(de) janne goylart in dande(re) als van drie/
dachmalen lants die de selve jan goylart jeghen den voirs(creven) vase ge(re)gnert soude/
hebben voe(r) drie rijd(er)s der mu(n)ten ons ghened(ichs) he(re)n (et)c(etera) gelijc dat de voirs(creven) vaes/
den voirs(creven) janne goylart dat over gaf tot gode en(de) sijnen wettigen eede Ende/
na dat de he(re)n scepen(en) vo(n)nisliken gewesen hebben dat de voirs(creven) jan goylart/
ontschout doen soude opt daensprake oft betalinge ende op heden den dach van/
rechte totden eede te doen dien(en)de Tot welken daghe jan goylart niet come(n)/
en is de voirs(creven) vase inden rechte jeghenwoerdich sijnde soe hebben de he(re)n/
scepen(en) van loven(e) gewesen voe(r) een vo(n)nisse soe wae(r) jan goylart niet en/
quame noch sijne(n) eede en dade ten opstaene smeye(r)s en(de) der scepen(en) dat vaes/
segers aen hem sijne(n) eysch verrect [verreyct] soude hebben [ende jan goylart en quam niet] cora(m) lombart abs(oloens) voshem/
dormale januarii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer