SAL7338, Act: R°260.2 (311 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°260.2  
Act
Date: 1444-02-08

Transcription

2020-03-13 by Roger Morias
Tvonisse tussce(n) ja(n)ne wout(er)s van viler die voir de bewisenissen/
van twe dortrecsche scilde lijfpense(n) ten live katlijnen die wijf es/
des voirs(creven) [jans] wout(er)s geleyt es totte(n) goede(n) wout(er)s wijle(n) van wez in/
deen zijde ende everarde van thier in dande(re) alse van ene(n) huse/
gehete(n) cockelet g met zijnre toebehoirte(n) gelege(n) te genepie(n) dat/
den voirs(creven) woute(re)n van wez toe te behoe(re)n plach ende dair af/
de voirscr(even) everart vande(n) voirs(creven) wout(ere)n van wez goedinge hadde/
ontfange(n) voir den voirs(creven) beleide en(de) desgelix vand(er) have(n) des/
selfs wijle(n) wout(er)s Es gewijst met desen woirde(n) nae aensprake/
verantwerde(n) en(de) thoenisse van beyde(n) p(ar)tien dat de voirs(creven) jan wout(er)s/
aen tvoirs(creven) huys verdoelt es mair datme(n) hem vand(er) have(n) houde(n)/
sal in sijne(n) belende alsoe verre als hij in gebreke es p(rese)nt(ibus)/
lomb(ar)t abs(oloens) vync voshem dor(ma)le febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer