SAL7338, Act: R°299.1-V°299.1 (347 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°299.1-V°299.1  
Act
Date: 1444-02-24

Transcription

2020-04-28 by Roger Morias
Item gheert van burg(oig)[ne(n)] sone jans van bourg(oig)[ne(n)] prius emancipatus en(de)/
arnt vanden borne van miskem in p(rese)ncia (et)c(tera) hebben genome(n) en(de) bekynt/
dat zij genome(n) hebben teghen roelove boxhoe(re)n xi dachmalen lants gelegen/
inde prochie van waenrode opt velt gheheten die p(er)bekere velt tusschen de/
goede roelants van compenrode en(de) goede woute(r)s wilen van ge(n)neve/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de) eene(n)/
termijn van xii jae(re)n lang vervolghende elx jaers dae(re)nbynnen om de/
helicht vanden vruchten jaerlijx op de voirs(creven) goede wassen(de) en(de) soe/
wanneer de vruchten dair af ten oeghst tijtveertich selen zijn soe/
sele(n)se de voirs(creven) wynne(n) afdoen bynden Gebonden zijnde selense de voirs(creven)/
wynne(n) en(de) roelof half en(de) half opt velt deylen en(de) dat ghedaen selen/
de voirs(creven) wynne(n) des voirs(creven) roelofs gedeelte tierst inde schue(re) op een/
zijde aldair leggen en(de) vue(re)n en(de) soe wanneer men des voirs(creven) roelofs/
gelicht sal dersschen soe sal de derssche(r) vanden wynnen den montcost/
hebben en(de) roelof sal die dachue(re)n betalen en(de) des selen de selve wynnen/
hebben die crensen vander selver helicht comen(de) oft een molevat/
corens dewelc de voirs(creven) roelof best genueghen sal te geven(e) Item is/
vorweerde dat de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen/
en(de) werven selen gelijc hue(re)n rengenooten boven en(de) beneden en(de) den/
rogghen aert tallen tijden mesten als men dien met rogghe/
oft wynter corne coren(en) besayen sal en(de) alle tstroe dat jaerlijcx vande(n)/
voirs(creven) goeden come(n) sal selen de voirs(creven) wynnen dat te henwert en(de) tot/
hue(re)n verdoene hebben en(de) allet dmest dat men op de voirs(creven) goeden sal/
behoeven ten ghersten aert selen de voirs(creven) wynnen en(de) roelof/
copen oft doen copen en(de) dat half ende half betalen ende dan selent/
de voirs(creven) wynnen opt voirscr(even) goet vue(re)n en(de) dat mesten slants/
meeste profijte sonder des voirs(creven) roelofs cost Item selen de voirs(creven)
//
wynnen vanden voirs(creven) vruchten jaerlijcx tot diest leve(re)n vijf mudden/
en(de) oft de vruchten niet goet genoech en wae(re)n soe is vorweerde dat/
hen de voirs(creven) roelof die volmaken sal alt(oes) onder argelist en(de) den chijs/
die uutden voirs(creven) goeden gaet selen de voirs(creven) wynnen alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde betalen ten ghewoenliken tijden op cost des voirs(creven) roelofs/
lomb(ar)t vync febr(uarii) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer