SAL7338, Act: R°308.1 (358 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°308.1  
Act
Date: 1444-03-03

Transcription

2020-06-04 by Roger Morias
It(em) willem vande(n) busdo(m)me die nae den rechte d(er) stad van loven(e) come(n) en(de)/
beleyt es tot goeden philips vande(n) zijpe in yegewoirdich(eit) d(er) scepen(en)/
van loven(e) gestaen heeft verhuert en(de) bekent dat hij v(er)huert heeft/
jacoppe(n) van musen(e) ene(n) beemt den voirs(creven) philips toebehoe(re)nde gehete(n)/
den reersdonc houden(de) omtrent vi boende(r) gelege(n) inde p(ro)chie van/
werchte(r) tusscen de lake en(de) de goeden hauweels de welde Te houde(n)/
en(de) te hebben van halfm(er)te nu naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van v jae(re)n/
lang v(er)volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) lxx holl(anse) gul(den)/
van goude goet en(de) ghinge oft de weerde dair af in ande(re)n goede(n)/
gelde alle [jare] tsinte m(er)tens inde(n) wynt(er) te betalen(e) den voirsc(reven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) afssecutu(m) Item es vorwerde dat de voirs(creven) jacop de voirs(creven)/
beemde te(n) afsceide(n) van zijne(n) voirs(creven) t(er)mine(n) wel en(de) loflic bevreett/
sal laten en(de) de selve beemde ten drie(n) lesten jae(re)n laten ongeschoert/
Es oic ondersproken dat de voirs(creven) jacop van muysen(e) jaerlix den t(er)mijn/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen sal in afslage vande(n) voirs(creven) lxx holl(ansche) gul(den)/
alsulke(n) co(m)me(r) en(de) chijs [als] uutte(n) voirs(creven) beemde(n) gaen alsoe in tijts dat de/
voirs(creven) wille(m) noch zijn goede voirs(creven) mids gebreke vand(er) betalinge(n) vande(n)/
voirscr(even) chijze d(aer) om niet gepraemt en worden Gelovende de voirs(creven)/
wille(m) den voirs(creven) jacoppe(n) vand(en) voirs(creven) huringe(n) den voirs(creven) t(er)mijn tege(n)/
ene(n) yegelijken recht warant te sijne cor(am) vync voshem m(ar)tii iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer