SAL7338, Act: R°308.2 (359 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°308.2  
Act
Date: 1444-03-03

Transcription

2020-06-03 by Roger Morias
It(em) willem vande(n) busdo(m)me heeft gekent en(de) gelijdt dat hij gehave(n) ende/
ontfange(n) heeft van jacoppe van muysen(en) de so(m)me van xxiiii gulden/
rijders d(er) mu(n)ten (et)c(etera) in afsage van dien lxx gulden holl(ans) inde welke/
de voirs(creven) jacop ten voirs(creven) willem(me) w(er)t belanc en(de) gehoude(n) sal sijn tsinte/
m(er)tens misse alse vand(er) huringe(n) vande(n) beemde van roesbroec reers/
donc mids machte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) die dair af gemaect/
zijn Ende oft de voirs(creven) willem bynne(n) den voirs(creven) tijde van sinte me(r)tens/
misse naestcomen(de) aflivich worde en(de) de voirs(creven) jacop van dien xxiiii/
rijd(er)s van ph(ilip)s vand(er) zijpe oft yemant anders met rechte bedwongen/
worde die selve xxiiii rijders noch eens te betalen Soe hebben geloeft/
die selve wille(m) en(de) meest(er) coenraet vand(er) me(re)n doctoir in loy renu(n)tie(re)nde/
in desen d(er) vryh(eit) vand(er) univ(er)siteit van loven(e) de(n) voirs(creven) jacoppe(n) van die(n)/
restitucie te doen en(de) aen ene(n) yegelijke(n) met eend(er) betalinge(n) ongepraemt/
houden et p(ri)m(us) cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer