SAL7338, Act: R°365.3 (433 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°365.3  
Act
Date: 1444-04-28

Transcription

2020-12-19 by Roger Morias
It(em) want lambrecht de h(er)toge geheten pyliser die nae den rechte d(er) stad van loven(e)/
come(n) en(de) geleyt es tot allen den goeden beyde have en(de) erve wout(er)s wijlen moreels/
oudecled(er)cope(r) ende elisabeth huens weduwe des selfs will wilen wout(er)s indeen zijde/
en(de) robbrecht huge barbier in dand(er) zijde alrehande stoot en(de) gescille uutstaende hebben/
deen jegen den ande(re)n alse vand(er) palingen en(de) vrede tusschen derve en(de) goede des/
voirs(creven) wilen wout(er)s en(de) robbrechts inde dorpstrate wesende Soe hebben hen de voirs(creven)/
p(ar)tien v(er)bonden en(de) gesubmitert in segge(re)n ende vriendelijc effenne(re)n te wetene(n) in/
meest(er) janne vander bruggen lodowijke(n) van hortbeke willem den beer ende janne/
kelderman sworen [ghesworen] meste(re)n en(de) werclieden vand(er) stad van loven(e) in alsulker vuegen/
dat de voirs(creven) iiii meest(ere)n en(de) werclieden bynne(n) viii dagen naestcomen(de) derve vande(n)/
voirs(creven) stoote visente(re)n sullen en(de) palinge doen nae hare besten en(de) dat gedaen/
selen zij oic bynne(n) drie dagen dair nae hue(r) uutspracke eendrechticlijc [dair af] doen gelijc/
dat behoe(re)n sal p(ro)mitten(s) d(i)c(t)e p(ar)tes ratu(m) tene(re) (et)c(etera) ly(emingh)[en] pynnoc aprilis xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer