SAL7338, Act: R°368.2-V°368.1 (441 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°368.2-V°368.1  
Act
Date: 1444-04-30

Transcription

2020-12-20 by Roger Morias
It(em) henric van breetzijp soen wilen jans in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van janne vand(er) lynden xii boende(re)n en(de)/
v vierdelen wynnens lants gelegen te wijchmale Te houden te hebben/
en(de) te wynne(n) van sinte jans misse naestcomen(de) ene(n) t(er)mij(n) van ix/
jae(re)n lang deen nae dand(er) staphans sonder middel volgende Elx jaers/
dae(re)n bynnen o(m)me xxvii mudden en(de) xii molevate(n) rocx der maten van/
loven(e) met wa(n)nen en(de) met vede(re)n wel bereyt te kersmisse te betalen/
en(de) te loven(e) te leve(re)n alle jae(re) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) noch de voirs(creven) henric/
genome(n) de eeuselen en(de) beemden te wijchmale gelegen gelijc hij die hier
//
voirtijden gehouden heeft elx jaers dae(re)n bynnen o(m)me xvi hollan(sche) guld(en)/
sinte mertens misse te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) janne jairlijx sal moete(n) leve(re)n/
een duysent willegen staken ende die vue(re)n opden roessselberch aenden/
wijng(ar)t des voirs(creven) jans Item es noch vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne ten lesten jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mijne de lande hier nae/
genoempt wel en(de) loflijc gemest en(de) ghestreken daers te doene es op/
viere getidege voe(re)n met rogge besaeyt sal laten te weten vi dach(mael)/
lants gelegen op cloex bosch Item i dach(mael) lants gelege(n) op breet sijp/
velt It(em) v vierdel lants op tcroens velt bij daertgat aldaer Ite(m)/
een half boender lants op tselve velt Ite(m) noch een half boend(er) lants/
gelegen op tvoirg(eruerde) velt in twee stucken Item es noch vorw(er)de dat/
de voirs(creven) henric vanden voirg(eruerde) lande die hij besaeyt sal moeten/
laten egheene(n) pacht gheve(n) en sal en(de) de voirs(creven) jan sal hem dien/
pacht nae gelande vanden selve(n) lande inder so(m)men vand(en) xxvii mudde(n)/
en(de) xii molevate rox afslach doen lopende de selve cortinghe en(de) afslach/
vand(er) selver so(m)men vi mudden rox restende en(de) blivende dae(re)n boven/
xxi mudde en(de) xi molevaten Ende alle dese vorw(er)den en(de) condicien (et)c(etera)/
voshem dor(ma)le ap(ri)lis ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer