SAL7338, Act: R°370.2 (448 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°370.2  
Act
Date: 1444-04-13

Transcription

2020-12-23 by Roger Morias
It(em) hoe waele de voirs(creven) gelofte ind(er) voirscr(even) mate(n) gesciet es soe es nochtan/
dat te des(er) meyni(n)gen want de voirs(creven) jouffr(ouwe) jehanne mette(n) voirs(creven) jonch(e)r ja(n)ne/
hue(re)n man seker hout vercocht heeft dair af zij de helcht vande(n) gelde trecke(n)/
sal en(de) de selve jouff(rouwe) jehanne hue(r) goede tot eenre groet(er) so(m)me(n) toe v(er)cope(n)/
mach nae den appoenteme(n)te tussce(n) den voirs(creven) jonch(e)r janne en(de) hue(r) gemaect/
om hue(r) lasten te vervalle(n) Soe es vorwerde dat de voirs(creven) jan van oerbeke/
vernuecht sal werden vande(n) yerste(n) gelde dat in hue(re)n name het zij vande(n) voirs(creven)/
houte oft ande(re)n goede(n) die v(er)cocht selen werden comen sal Ende [om] dit alsoe te/
gescien sond(er) e(n)nich letsel h(ier) inne te vallen soe heeft hij gebeden jacop/
uutte(n) lyemi(n)gen en(de) jacop de gruyte(re) die tot hue(re)n goede geleyt zijn dat zij/
dit willen doen volschien dwelc de selve twe p(er)sone t(er) beden der voirg(enoemde) jouff(rouwe)/
aen genome(n) hebbe(n) te doen(e) alsoe verre alst in hen es cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer