SAL7338, Act: V°134.5-R°135.1 (179 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°134.5-R°135.1  
Act
Date: 1443-10-22

Transcription

2020-11-11 by Roger Morias
It(em) arnt trudens van langdorp gestaen vo(er) scepen(en) van loven(e)/
heeft geloeft h(eren) henr(icke) van oppendorp p(er)soen van langdorp/
h(eren) ja(n)ne vanden staecke priest(er) rector vande(n) outae(r) s(in)[te] peters/
te langdorp janne baudens en(de) wout(er)en vanden ongelege nu/
t(er) tijt kercmeest(er) te langdorp oft den eene(n) van hen br(in)g(er)/
des briefs tot hue(re)n manissen behoirlic af te gaen en(de)/
quijt te scelden het zij voe(r) gheestelike of wereltlike gerecht(en)/
de goede h(ier) na bescreven en(de) verlaect de welke pet(er) tanders/
wilen peters soen was tond(er)pande sedte en(de) verobligeerde/
met testame(n)te voir xxviii holl(ansche) guld(en) erfelik(er) renten/
om i da erfnisse opten voirs(creven) autaer gedaen te werden/
Inden yersten huys en(de) hof met den beemde(n) en(de) allen/
ande(re)n hue(re)n toebeh(oirten) gelegen te langdorp t(er) stat geheten
//
laken tusschen de goede jans wilen van hellegat willems/
mychiels en(de) henrix va(n) hellegat op deen zijde en(de)/
janne en(de) lijsbetten scoermaens en(de) d(er) kinde(re) jans andries/
op dand(er) zijde It(em) i stuc beemts geheten int/
voirbroec tusscen janne bogart en(de) henr(icke) va(n) nuwerode/
It(em) i stuc erfs ond(er) beemt en(de) lant geheten de/
wuw(er)hoeve tusschen wout(ere)n van stassen(en) en(de) den/
werh geheten hoeve(n)strate geloven(de) voirt de voirs(creven) arnt/
dat hij testame(n)t bijden voirs(creven) willen pete(re)n genaemt/
tot eewegen dagen vast en(de) gestentich houden/
sal en(de) d(aer) af den voirs(creven) p(er)sonen tot hue(re) maniss(en)/
of de(n) eens van hen behoirlike kennisse te doen/
t(er) plaetsen d(aer) hem dat sal mogen behoeven/
et t(antu)m voshem dormale oct(obris) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer