SAL7338, Act: V°169.1 (207 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°169.1  
Act
Date: 1443-11-18

Transcription

2019-11-06 by Roger Morias
It(em) henric van yssche en(de) henric van yssche de jonge sijn/
soen p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] hebben genomen en(de) bekent dat zij genome(n)/
hebben van meeste(re)n ja(n)ne costechiree proefst cloest(er)s van/
cortenb(er)ge den hou vanden bossche gelegen op haeswynckel/
toebehoe(re)nde den voirs(creven) cloeste(r) den t(er)mijn van drie jae(re)n lang/
gelijc den selve(n) hou in drie gedeelte jairlix liggen en(de) v(er)volge(n)/
sal elx boende(r) vande(n) voirs(creven) bossche om en(de) voir xiiii/
blau crone(n) te xl pl(acken) de crone gerekent alle jae(re) te bamisse/
te betale(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) henric en(de) sijn soen soe wa(n)ner men dbosch houwe(n)/
sal op elc dachmael laten sele(n) staende iiii jonge wassende/
eycken It(em) es oc ond(er)sproken dat de voirs(creven) henric en(de) sijn soen/
den selve(n) cloeste(r) alle jae(re) leve(re)n selen viii[m] wijng(ar)t staken/
en(de) van elken boende(r) v[c] vitselroeden oft dacroeden sond(er) afslach/
vand(er) so(m)men voirs(creven) It(em) sal den voirs(creven) henricke en(de) sijne(n) soen jaerlix/
vanden voirs(creven) hou corten een dach(mael) bosch voe(r) wegen ende/
ydel plaetsen staende inde voirs(creven) bossche en(de) oft voirs(creven) godsh(uys)/
begheerde te hebben vanden voirs(creven) henricke en(de) sine(n) soen/
mutsarde en(de) wijng(ar)t staken dat zij die sal hebben mogen/
elc hond(er)t vanden mutsarde om x pl(a)c(ken) en(de) elc dusent/
vanden wijng(ar)t staken om xl pl(a)c(ken) cor(am) voshem dor(ma)le no[(vem)br(is)]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer