SAL7338, Act: V°175.1-R°176.1 (213 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°175.1-R°176.1  
Act
Date: 1443-11-22

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
It(em) vranc de cupe(re) in yeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van/
jouffr(ouwe) katline(n) weduwe wout(er)s wilen van goetsenhove(n)/
thof en(de) de goede der voirs(creven) jouffr(ouwe) katline(n) gelegen/
torshaghen in huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusele(n)/
met allen hue(re)n toebehoirten Te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
vi jae(re)n lang v(er)volgende elx jaers dae(re)n bynnen/
om xiiii(½) mudde rox goet en(de) payabel der maten van/
loven(en) en(de) sesse gulden rijd(er)s d(er) mu(n)ten (et)c(etera) oft de w(er)de/
d(aer) voe(r) [in ande(re)n goeden gelde] Alle jae(re) sente andries misse apostels te betalen/
en(de) te loven(en) te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel en(de)/
loflic wynne(n) en(de) werve(n) [en(de) meste(n)] sal gelijc sine(n) reengenote(n) en(de) die/
laten [op hue(r) getidegen voe(re)n] ten uutgaene van sine(n) voirs(creven) t(er)mine gelijc hij die vant/
te sine(n) aencomen It(em) sal de voirs(creven) wyn den voirg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde/
jairlijx betalen allen den chijs en(de) co(m)mer uutden voirs(creven) goeden/
gaende ten gewoenliken tiden alsoe in tijts dat der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katline mids ghebreke van betalingen aen hue(r) voirs(creven) goede niet/
ghescedicht en worde sond(er) afslach vand(er) voirs(creven) so(m)men It(em) es/
ond(er)sproken dat de vors(creven) wynne alle jae(re) int voirs(creven) hof leve(re)n/
sal ii[c] walme(re) om de huysinge vanden voirs(creven) hove dair/
mede te decken en(de) soe wa(n)ner men dair dect oft plect oft/
and(er)sins werct van ouden wercke d(aer) af sal de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sal den montcost geven en(de)/
oft op de voirs(creven) huysen meer walme(re) gebrake dan voirs(creven) steet/
die sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) moten coepen It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de vors(creven) huysinge [vanden voirs(creven) hove] houden in goeden state vander/
und(er)ster rikelen ned(er)w(er)t en(de) oft d(aer) yet gebroken worde van des/
voirs(creven) wynne(n) wegen dat soude de selve wyn op sine(n) cost/
moten doen maken It(em) es noch ond(er)sproken dat de voirs(creven) wynne/
int dofhuys noch inde duven ald(aer) gheen recht hebben en sal/
/ mair hij sal de duven teten(e) moten geven alst noet zij en(de) dair/
voe(r) sal de selve wyn hebben dat duven mest om op dlant/
te vue(re)n slants meesten p(ro)fijte It(em) selen de vors(creven) jouffr(ouwe) katline/
en(de) de wynne half en(de) half hebben alle doeft jairlijx/
opte voirs(creven) goede wassende bij alsoe dat de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
hue(r) helicht op hue(re)n cost sal t(er) erden leve(re)n en(de) dan sal de selve/
wynne hue(r) helicht moten te loven(en) vue(re)n It(em) sal de/
voirg(enoemde) de wynne hebben den wuwe(r) ald(aer) staende tot sine(n)/
p(ro)fijte den voirg(eruerde) t(er)min due(re)nde ende des sal hijten houden/
ruymen en(de) veghen gelijc dat behoirt [en(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera)] Inde su(n)t fideiuss(ores)/
t(am)q(uam) p(ri)ncipal(is) debit(ores) ind(ivisim) joh(ann)es et b(ar)tholomeus cupe(re) f(rat)res/
anted(i)c(t)i franconis et p(ri)mue abs(oloens) vync no(vem)[br(is)] xxii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer